Ympäristövastuullisuus:

Lahden kaupungin ympäristöpääkaupunkivuosi näkyi vahvasti toiminnassamme

Lahden Talot panosti ympäristövastuullisuuteen laajasti koko toiminnassaan vuonna 2021.

Ympäristövastuullinen toiminta on osa Lahden Talojen strategiaa, ja yhtiö onkin panostanut pitkäjänteisesti vihreämpiin valintoihin koko toiminnassaan jo useiden vuosien ajan.

Lahden kaupungin ympäristöpääkaupunkivuosi innosti Lahden Talot tekemään vieläkin isompia panostuksia vuonna 2021. Asukastoimikunnille jaettiin tietoa ympäristöpääkaupunkivuoden tapahtumista eri tapahtumissa ja asukkaita aktivoitiin kampanjoin muun muassa pihaviljelyn ja puuistutusten muodossa.

Lahden Talot teki myös aktiivista yhteistyötä Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen kanssa.

Iso harppaus kohti ekologisempaa asumista tehtiin, kun Lahden Talot solmi Lahti Energian kanssa sopimuksen Vihreästä lämmöstä. Vuoden 2021 huhtikuun alusta alkaen kaikki Lahden Talojen kiinteistöt ovat lämmenneet Vihreällä lämmöllä eli CO₂-päästöttömällä kaukolämmöllä.

− Isona toimijana kannamme suurta vastuuta omasta hiilijalanjäljestämme ja siksi olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme koko toiminnassamme. Haluamme olla valtakunnallinen edelläkävijä päästöjen vähentäjänä. Vihreän lämmön käyttöönotolla ja muilla ympäristövastuullisilla valinnoilla tuemme lisäksi Lahtea Euroopan ympäristöpääkaupungin tavoitteissa, sanoo Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen.

Hiilidioksidipäästötön lämmitys pienentää merkittävästi Lahden Talojen hiilijalanjälkeä. Vuoden 2021 alusta huhtikuun alkuun lämmityksestä syntyi päästöjä 1 661 tonnia. Vihreän lämmön käyttöönoton myötä loppuvuosi meni lämmityksen osalta päästöttömästi. Lämmityksen osalta päästöjä vähennettiin koko loppuvuoden aikana huimat 2 505 tonnia.  

Haluamme olla valtakunnallinen edelläkävijä päästöjen vähentäjänä.


− Valtakunnallisesti asumisen hiilidioksidipäästöjen alentamiseen kohdistuu kokonaisuudessaan merkittäviä tavoitteita. Vihreän lämmön käyttöönotto nostaa Lahden Talot kiinteistöjen päästöttömien lämmittäjien vielä varsin harvalukuiseen joukkoon, Anttonen sanoo.

Koteja myös mehiläisille

Lahden Talot teki ensimmäisen mehiläispesäkokeilunsa kesällä 2020, kun Timonkatu 5:n pihaan vietiin yksi mehiläispesä aidatulle alueelle, asukkaan tekemän niityn läheisyyteen. Hyvin sujuneen kokeilun ja asiakkailta saadun palautteen perusteella Lahden Talot päätti lisätä pesien määrää kesällä 2021, jotta yhä useammalla asukkaalla olisi mahdollisuus seurata mehiläisten puuhia omalla kotipihallaan. Timonkadulla oli kaksi pesää ja yhdet mehiläispesät löytyivät osoitteista: Eteläinen Liipolankatu 1, Hirsimetsäntie 71, Puotikatu 1 ja Vihantakatu 1. Pesiä kävi hoitamassa koko kesän ajan mehiläistohtoriksi itseään kutsuva Kamran Fakhimzadeh Suomen Lähi Luomu Oy:stä.

”Mehiläispesät tarjoavat mukavaa seurattavaa talon asukkaille ja varmasti erityisesti lapsista on kivaa ja opettavaista seurata mehiläisten pörräilyä.”

− Mehiläispesät tarjoavat mukavaa seurattavaa talon asukkaille ja varmasti erityisesti lapsista on kivaa ja opettavaista seurata mehiläisten pörräilyä. Antamalla rauhallisen pesintäpaikan mehiläisille, tuemme luonnon monimuotoisuutta ja ehkäisemme mehiläiskatoa, kertoo Lahden Talojen ympäristöpäällikkö Elina Rantanen.

Kuudesta pesästä saatiin hunajaa 20 kg/pesä eli yhteensä 120 kg hunajaa.

Asukkailla oli edelliskesän tapaan mahdollisuus harrastaa myös kaupunkiviljelyä. Yhteensä 28:n talon pihalle asukkaat saivat hakea 1–2 viljelylaatikkoa, johon Lahden Talot tarjosi vapaavalintaiset neljä pussia siemeniä sekä mullat. Asukkaiden vastuulla oli niin siemenien istutus kuin viljelysten hoito.

− Uskon, että viljelylaatikoiden hoitaminen on ollut asukkaille palkitsevaa ja on voinut parhaimmillaan lisätä koko talon yhteisöllisyyttä, Rantanen sanoo.

Yhdessä hyviä ympäristötekoja

Asumisesta aiheutuu isoja ympäristövaikutuksia. Lahden Talojen kodeissa asuu yhteensä vajaa 10 000 asukasta, joista suurin osa on mukana vähentämässä asumisen hiilidioksidipäästöjä yhdessä Lahden Talojen kanssa.

Neljättä kertaa järjestetyssä MiniMoi! -kilpailussa Lahden Talojen asukkaat kilpailivat siitä, mikä kiinteistö tiputti eniten asumisen hiilidioksidipäästöjä vuoden mittaisen kilpailukauden aikana. Päästölaskennassa on huomioitu lämmitysenergian, kiinteistösähkön, veden ja jätteen hiilidioksidipäästöt. Kunkin kiinteistön asukkaiden on päihitettävä oma edellisen kilpailukauden tulos päästäkseen mahdolliselle palkintosijalle. Kolmella edellisellä kilpailukaudella asukkaat ovat vähentäneet merkittävästi CO₂-päästöjään.

Lahden Talojen talotekniikan asiantuntija Eero Kumpulaisen mukaan kilpailukaudella ei onnistuttu ylittämään edellisen vuoden päästövähennyksiä kiinteistöjen kokonaistuloksessa, sillä tulosta heikensi aavistuksen verran vuoden 2021 poikkeuksellisen kylmä talvi sekä koronapandemia.

− Kylmä talvi aiheutti sen, että energiaa kului normaalia enemmän asuntojen ja autojen lämmitykseen. Myös vedenkulutuksessa näkyi selvästi niin sanottu koronapiikki. Moni asukas jäi tekemään töitä kotoa käsin ja se nosti myös kiinteistöjen vedenkulutusta, Kumpulainen kertoo.

Lahden Talot on tukenut asumisen päästöjen vähentämistä onnistuneesti monilla asukaskampanjoilla jo useamman vuoden ajan.

Vastuullisia valintoja työarjessa

Työsuhdepolkupyörä on Lahden Talojen uusi henkilöstöetu, jolla tehdään hyvää niin työntekijöille kuin ympäristölle. Nyt jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada polkupyörä käyttöönsä joko sähköavusteisena tai ilman sitä. Moni työntekijä otti edun ilolla vastaan.

− Työsuhdepyöräetu on ollut meillä oikein suosittu ja suurin osa henkilökunnasta on tämän edun jo hyödyntänyt. Palaute on ollut positiivista, ja ihmiset ovat kyllä arvostaneet tätä todella paljon. Olemme olleet useana vuonna joukkueena mukana Kilometrikisassa. Tänä vuonna pyöräedun myötä sähköavusteiset pyörät ovat erityisesti lisääntyneet, kertoo Lahden Talojen controller Lauri Kiilholma.

Koronapandemiasta seurannut etätyöaika ja sähköisien palveluiden lisääntyminen vähensi Lahden Taloilla entisestään paperin tulostustarpeita. Vuonna 2021 paperia tilattiin 50 000 arkkia, kun vielä vuonna 2020 paperia tilattiin 100 000 arkkia. Tulostusmäärä väheni 4,7 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Jo ennen etätyöaikaa paperin käytön vähentämisen eteen on tehty paljon töitä. Henkilöstöä on kannustettu harkitsemaan tulostustarpeitaan ja suosimaan esimerkiksi kaksipuolista tulostusta tai käyttämään kokonaan sähköisiä järjestelmiä.  Lahden Taloilla uskotaan paperin käytön yhä vähenevän. Tavoitteena on esimerkiksi siirtyä kokonaan sähköiseen tiedottamiseen.