Perusparannushanke:

Lisäsimme asumismukavuutta remontoimalla


Lahden Talojen kohteisiin vuonna 2021 toteutetut perusparannukset ja huoneistoremontit paransivat huoneistojen laatua ja asumismukavuutta.


Vuonna 2021 toteutimme mittavan perusparannuksen Metsolankatu 2 kiinteistöömme. Perusparannus valmistui sopivasti juuri joulun alla 2021. Lahden Talojen kiinteistöpalveluiden projekti-insinööri Tuukka Laatta kertoo, että perusparannuksessa uusittiin asunnot sisäpuolelta käytännössä kokonaan.

– Remontissa uusittiin ikkunat ja sisäpinnat sekä asennettiin parvekkeille parvekelasitukset sekä uudet parvekekaiteet. Teimme myös kokonaisvaltaisen ilmanvaihtoremontin, eli kaikissa asunnoissa on nyt huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto. Aiemmin ilmanvaihto asunnoissa oli järjestetty ainoastaan poistolla sekä ikkunoissa olleilla korvausilmaventtiileillä. Myös asuntojen huonejärjestyksiä muutettiin nykyaikaa vastaaviksi ja huoneita avarrettiin, jotta luonnonvalo pääsee paremmin sisään, Laatta kertoo.
                  

Vaikka perusparannuksen kärkenä ei ollut energiaremontti, kohteen elinkaari ja energiatehokkuus paranivat luonnollisesti.


Remontin myötä asuntojen laatu ja asumismukavuus paranivat merkittävästi ja kiinteistön elinkaari pitenee. Vaikka kärkenä ei ollut varsinaisesti energiaremontti, uudistukset paransivat luonnollisesti myös kohteen energiatehokkuutta.

– Pelkästään jo ilmanvaihdon parantaminen säästää energiaa ja kun siihen yhdistää esimerkiksi ikkunoiden uusimisen, talo on tiiviimpi, vuotoa on vähemmän ja energiaa säästyy. Ilmanvaihdon parantaminen myös parantaa asumismukavuutta koska vedon tunne käytännössä poistuu, kun tuloilman reitti on hallittu, Laatta opastaa.
– Myös kiinteät valaisimet ovat kauttaaltaan LED-valaisimia ja kaikki tuotteet ja tarvikkeet, joita remontissa käytettiin ovat laadukkaita, hän kertoo.

Vuonna 2022 perusparannusvuorossa on Metsolankatu 4, jonne tehtävät toimenpiteet ovat Laatan mukaan käytännössä samoja kuin naapuriinsa.


Huoneistoremonteissa uusiksi lattioita ja kierrätyspisteitä

Vuonna 2021 tehtiin myös huoneistokorjauksia. Lahden Talojen isännöintipäällikkö Matti Koskinen kertoo huoneistokorjausten keskittyvän pääosin tilanteisiin, joissa huoneiston haltija vaihtuu. Kuukausittain noin 150 huoneistoa vaihtaa haltijaa, ja niistä noin kolmanneksessa tehdään eri suuruisia remontteja. Keittiöihin on kohdistunut aiempaa enemmän remontteja, ja muun muassa kotitalousjätteiden lajittelumahdollisuuksia on parannettu entistä enemmän uusimalla jäteastiastoja monilokeroisimmiksi.

– Kotitalousjätteiden kierrätysvelvoitteiden kasvaessa on jätteiden syntypaikkalajittelun oltava kunnossa, jolloin kierrätys onnistuu ja jätteet muuttuvat raaka-aineiksi, Koskinen toteaa.

Kylmäkalusteita ja liesiä uusittiin noin 390 000 euron edestä. Huoneistojen laatutasoa parannettiin mittavasti uusimalla vanhoja lattiapinnoitteita normaalin budjetoinnin lisäksi noin 300 000 euron lisäpanoksella.

– Remonteissa lattiamuovimattojen tilalle asennettiin laminaattilattioita, jotka nostavat asuntojen laatua ja mukavuutta, hän sanoo.