Toimitusjohtajan katsaus:

Uudistuimme ja panostimme ympäristövastuullisuuteen vuonna 2021

Lahden Talot jatkoi vuonna 2021 strategiansa mukaista toimintansa kehittämistä. Useilla eri kehityshankkeilla jatkoimme paremman asiakaskokemuksen rakentamista. Ympäristövastuullisuus kulki vahvasti mukana kaikessa toiminnassamme. Konsernin taloudellinen suorituskyky pysyi hyvällä tasolla mahdollistaen kehitysohjelman täysipainoisen läpiviennin.
Kehitimme kiinteistökantaamme ympäristövastuullisemmaksi

Jatkoimme Lahden Talojen uudistusstrategian mukaista kiinteistökantamme kehittämistä vuonna 2021. Panostuksia teimme niin uudistuotantoon kuin perusparannuksien ja huoneistokorjauksien tekemiseen.

Kiinteistökannan kehittämistä ohjaa vahvasti strategian mukainen ympäristövastuullisuuden ja vähähiilisyyden huomioiminen.  Haluamme rakentaa laadukkaita, materiaalivalinnoiltaan aikaa kestäviä ja energiatehokkaita koteja järkevään hintaan. Myös perusparannuksissa edistämme muun muassa kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Haluamme rakentaa laadukkaita, materiaalivalinnoiltaan aikaa kestäviä ja energiatehokkaita koteja järkevään hintaan.

Keväällä 2021 alkanut Jaksonkadun uudiskohteen rakentaminen, kahden kerrostalon kokonaisuus, käynnisti uutta aikakautta Lahden Talojen rakentamisessa. Valmistuessaan kerrostalojen julkisivuissa nähtävä ympäristötaide kehittää koko radanvarren kaupunkikuvaa merkittävästi. Haluamme jatkossakin tuoda rakentamiseen enemmän moni-ilmeisyyttä ja arkkitehtuurista ulottuvuutta. Myös ARAn laatutavoitteissa korostetaan toimivaa, viihtyisää sekä taloudellista ja kestävää yhdyskuntarakennetta. Tämänkaltainen ympäristötaide antaa meille siihen hyvän mahdollisuuden.

Kohti hiilineutraalimpia koteja vie myös puukerrostalohankkeemme Svinhufvudinkadulla, jonka rakentaminen alkoi syksyllä 2021. Kyseessä on ARAn erityisryhmien asuntokohde, jonka 55 asuntoa suunnataan opiskelija-asumiseen.

Kivakatu 2:n 60 asunnon uudiskohde valmistui kesällä 2021. Kyseessä on laadukas A-energialuokan talo, jonka katolle on sijoitettu muun muassa aurinkovoimala. Voimala on järjestyksessä Lahden Talojen kahdestoista. Yhteensä kaikkien Lahden Talojen aurinkovoimaloiden maksimiteho 225,3 kWp (kilowattipiikkiä).

Perusparannuskohde osoitteessa Metsolankatu 2 valmistui joulukuussa 2021. Kohteeseen valmistui 36 täysin uudistettua asuntoa.

Asiakaspalvelu keskiössä

Vahvistimme vuokra-asumisen palveluita usealla tavalla. Asukkaiden sähköinen palvelukanava lanseerattiin syksyllä 2021. Asukaskanava mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman tavoitettavuuden ja palvelujen laajan sisällöntuotannon. Palvelukanavan kautta asukkaamme voi helposti ja nopeasti hoitaa asumiseen liittyviä asioita, kuten vaikkapa autopaikan varauksen.

Myös henkilökohtaista asiakaspalvelua vahvistettiin syksyn aikana. Lahden Talot tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen asiointiin nyt keskustan palvelupisteellä, joka sijaitsee Lahden Palvelutorilla Kauppakeskus Triossa. Palvelutorille sijoittuvat myös Lahden Talojen ja Lahden kaupungin yhteisesti tuottamat asumisneuvontapalvelut. Meille on tärkeää, että tarjoamme erinomaiset sähköiset asiointipalvelut asukkaillemme, mutta asioita voi hyvin hoitaa myös kasvokkain Palvelutorilla.

Lahden Talojen asukkaat saivat myös merkittävän uuden asumisedun – yhteiskäyttöauton. Lahden Talojen asukkaat sekä LABn ja LUTn opiskelijat ja henkilökunta saavat nauttia täyssähköautolla helposta, edullisesta ja ympäristöä säästävästä tavasta liikkua

Uudistimme Lahden Talojen pitkäaikaisten asukkaidemme palkitsemisohjelman. Lahden Talot palkitsee asukkaansa kahden, viiden, kymmenen ja viidentoista vuoden asumisen jälkeen muu muassa tukemalla kodin kalustehankintoja tai pieniä remontteja. Lahden Talot on toiminnassaan sitoutunut vahvasti toimialan järjestöjen laatiman hyvän vuokratavan mukaiseen malliin.

Kohti vieläkin parempaa asiakaskokemusta kuljimme myös Lahden Talojen markkinoinnissa. Niin ilmettä kuin sisältöjä muokattiin selkeimmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi.

Panostuksia sisäiseen kehitykseen

Sisäisistä kehitystoimenpiteistä yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän uudistamishanke käynnistyi täysipainoisesti tilikauden aikana. Hankkeessa kehitettiin avointen rajapintojen it-infrastruktuuria, joka mahdollistaa tiedonhallinnan toiminnallisen integraation ja tarvittavien sovellusten joustavan käytön ja yhteensopivuuden. Uudistimme myös yhtiön taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä tilikauden aikana.

Koronapandemian jatkuessa etätyön osuus tehdystä työajasta on edelleen kasvanut meillä Lahden Taloilla, ja etätyö on vakiintunut merkittäväksi osaksi arkeamme.  Vastapainoksi työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseen on panostettu monin eri tavoin.

Pienellä jäljellä – suurella sydämellä

Lahden kaupungin Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi näkyi vahvasti myös Lahden Talojen panostuksissa ympäristön hyväksi. Isoin harppaus kohti hiilineutraalia asumista tehtiin, kun Vihreä Lämpö otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Siitä lähtien Lahden Talojen kodit ja kiinteistöt ovat lämmenneet täysin päästöttömällä kaukolämmöllä. Asukastoimikunnille jaettiin tietoa ympäristöpääkaupunkivuoden tapahtumista eri tapahtumissa ja asukkaita aktivoitiin kampanjoin muun muassa pihaviljelyn ja puuistutusten muodossa. Lahden Talot teki myös aktiivista yhteistyötä Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen kanssa.

Lahden Talot oli jälleen mukana pelastamassa pörriäisiä ja suojelemassa luonnon monimuotoisuutta. Vuoden 2020 kesän menestyksekäs mehiläispesäkokeilu sai Lahden Talot lisäämään pesien määrää kesällä 2021, ja kerrostalojen pihoille tuotiin yhteensä kuusi mehiläispesää.

Asumisen päästöjen vähentämistä tuettiin tuttuun tapaan MiniMoi! -kilpailulla, jossa Lahden Talojen asukkaat kilpailivat siitä, mikä kiinteistö tiputti eniten asumisen hiilidioksidipäästöjä vuoden mittaisen kilpailukauden aikana. Asumisen päästöjen vähentämistä on tuettu onnistuneesti asukaskampanjoilla jo useamman vuoden ajan.

Työsuhdepolkupyörillä Lahden Talot teki hyvän teon niin henkilöstölleen kuin ympäristölle. Nyt jokaisella työntekijällä on mahdollisuus saada polkupyörä käyttöönsä joko sähköavusteisena tai ilman sitä.

Jukka Anttonen
toimitusjohtaja