Henkilöstö:

Paransimme työarkea uusilla järjestelmillä


Lahden Talojen järjestelmien uudistamisessa keskeistä on tiedonhallinta ja käytännön työarjen helpottaminen.

Lahden Taloilla käynnistyi viime tilikaudella täysipainoisesti toiminnanohjausjärjestelmän uudistamishanke. Myös taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä uudistettiin.

Lahden Talojen talousjohtaja Petri Juvonen kertoo, että toiminnanohjausjärjestelmän uudistamishankkeessa keskeisintä on tiedonhallinta. Kun tietoja hallitaan keskitetysti, se helpottaa myös työntekijöiden arkea ja mahdollistaa tehokkaamman ajankäytön. Keskitetty tiedonhallinta helpottaa myös erilaisten työhön liittyvien prosessien kulkua.

– Järjestelmää hyödynnetään ennen kaikkea tiedon näkökulmasta. Meillä on valtavasti tietoa esimerkiksi asuntoihin ja rakennuksiin liittyen. Kun järjestelmässä eri lähteistä yhdistetty tieto on keskitetysti saatavilla, ei tule tietokatkoksia tai viivästyksiä, eikä useamman työntekijän tarvitse etsiä samoja tietoja moneen kertaan, Juvonen kertoo.

Uudistettu henkilöstöhallinnon järjestelmä tarjoaa työntekijöille aiempaa paremman mahdollisuuden nähdä omat tietonsa.


– Henkilöstöhallinnon järjestelmä on ollut pidempiaikainen hanke. Meillä ei aiemmin ollut yhtenäistä henkilöstöhallinnon järjestelmää, joten oli tarve saada kokonaisuus yhteen paikkaan, Juvonen sanoo.

– Järjestelmässä työntekijää koskevat tiedot ovat paremmin saatavilla työntekijällä itsellään. Nyt kertyneet lomat, palkkakehitykset, käydyt koulutukset ja muut löytyvät samasta paikasta. Myös esimies ja HR saavat tarvittavat raportit helpommin, kertoo Lahden Talojen HR-assistentti Essi Murto.

Oman työn johtaminen on tärkeää etätyössä

Käytännön työskentelyä helpottaa myös työajan seurantajärjestelmä. Järjestelmä toimii mobiilisovelluksella tai selaimella ja siihen kirjataan työaika.

– Kun työntekijä näkee itse, miten päivänsä käyttää, se helpottaa työn suunnittelua ja tukee työajan käyttöä. Etätyö on mitä suurimmassa määrin oman toiminnan johtamista, Juvonen pohtii. Murto kertoo, että korona-ajan alkaessa monien työpäivät venyivät ja liukumasaldot lähtivät hurjaan nousuun. Hänen mukaansa viime vuoden aikana tilanteessa on näkynyt selvää tasoittumista.

Vuonna 2021 etätyö vakiintui osaksi Lahden Talojen työarkea. Murron ja Juvosen mukaan etätyöaikana on korostunut se, että työntekijä itse pääsee vaikuttamaan omaan työaikaansa sekä siihen, onko töissä toimistolla vai etänä. Vapaus valita on tärkeää.

– Toki meillä on sellaisiakin työtehtäviä, jotka vaativat läsnäoloa omalla työpisteellä. Monet ovat olleet tyytyväisiä siihen, että töitä voi tehdä kotona sekä suunnitella omat työnsä. Moni on kokenut, että etätyö helpottaa arkea, esimerkiksi jos kotona on pieniä lapsia. Meillä käytössä oleva malli antaa mahdollisuudet kaikille. Tämä on käytännön työelämän joustoa ja luottamusta työntekijöihin, Juvonen sanoo.


Etätyön keskellä on kuitenkin noussut myös ajatus, että omia kollegoita ja tiimiläisiä on mukava nähdä ja etätyö tuo haasteita spontaaniin arjen vuorovaikutukseen. Toimistolla tapahtuvat vuorovaikutustilanteet ovat Juvosen ja Murron mukaan olleetkin kauttaaltaan positiivisia. Myös uudet, yhteisöllisemmät toimitilat valmistuivat viime vuonna.

– Etäaikana onkin järjestetty mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi henkilöstön virkistyspäiviä, joissa työkavereita on päässyt näkemään livenä, he sanovat.